Ilze Veske - dūla Liepājā
   
Katra bērniņa pieteikšanās ir īpašs notikums ar ko sākas pārmaiņu laiks, kurā aug jauna dzīvība un aug sieviete, lai piedzimtu par mammu, bet vīrietis - par tēti.
Ar manu bērnu dzimšanu mana dzīves uztvere mainījās un es uzsāku mācības dūlu zinībās, lai varētu ģimenēm sniegt ne tikai draudzīgu iedrošinājumu un sirds siltumu, bet arī profesionālu atbalstu un zināšanas.

Es piedāvāju psiholoģisku atbalstu, informāciju un patiesu kopā būšanu bērniņu gaidot un vecāku lomu uzsākot. Iepazīšanās ar bērniņu un pielāgošanās pie jaunajiem apstākļiem ir satraukumu pilns laiks un iejūtīgam atbalstam var būt izšķiroša nozīme, lai ģimene justos droši un jaunos apstākļus piedzīvotu harmoniski.
Darbojos biedrībā “Ģimeņu centrs “Liepa””, kurā vadu topošo vecāku kursus un grūtnieču nodarbības grupām, kā arī konsultēju ģimenes individuāli. Piedāvāju dūlas atbalstu dzemdībās (Liepājas Reģionālajā slimnīcā vai plānotās mājdzemdībās Kurzemē).
Sniedzu pēcdzemdību aprūpi, veicu pirtīžas, kā arī konsultēju zīdīšanas un bērna ēdināšanas jautājumos. 

Ja sieviete gaidībās un dzemdībās jūtas droši, pieņemta un saprasta, tad viņai ir vieglāk piedzimt par pārliecinātu mammu, kura spēs atbalstīt savu mazo bērniņu lielās dzīves sākumā.

Mans tālr. 27737888 
e-pasts: ilze.veske@gmail.comNav komentāru:

Komentāra publicēšana